coaching

Koučing (Coaching)

Ne znate šta je i čime se bavi koučing? Imate dileme oko toga da li je koučing koristan ili je prevara?

Kao kouč sa

 • akreditacijom Evropskog saveta za koučing i mentorstvo (EMCC) na nivou Senior Practitioner,
 • sa nacionalnom licencom za koučing i mentorstvo Udruženja za psihoterapiju savetovanje i koučing Srbije na Master nivou,
 • član edukativnog i supervizijskog tima u OLI centru za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju, savetovanje i koučing, mogu vam pomoći da saznate mnogo više o koučingu i razrešite dileme!

KRATKI VODIČ ZA IZBOR KOUČA

Iz prakse znam da ljudi ne prave razliku između psihologa, psihoterapeuta i psihijatra. Ko ima kakav akademsko-profesionalni identitet, koji im je delokrug rada, koje su razlike, šta od koga korisnik usluga može dobiti – to je za mnoge potpuna nepoznanica. Od kad su se pojavili (lajf) koučevi, zbrka je postala još veća!

Kad birate kouča/mentora, najmanje što možete da proverite jeste da li se bavi pitanjima/oblastima koje su vama od interesa i da li poseduje akreditaciju.

Ovde ću samo kratko da kažem zašto je važno da pri izboru kouča birate onoga ko poseduje licencu, sertifikat, akreditaciju:

 • To znači da je kouč završio edukaciju/edukacije čiji je program i realizatore neka relevantna institucija prepoznala kao kompetentne i kvalitetne
 • Znači da je kouč osoba posvećena kontinuiranom radu na usavršavanju
 • Takav kouč ima redovne supervizije na kojima sagledava i preispituje svoju praksu sa različitih aspekata i od drugih osoba
 • Jedino kouč koji ima dovoljan broj klijenata i dovoljan broj sati rada sa klijentima, može biti akreditovan
 • Što je nivo na kome je kouč akreditovan viši, to znači da je kouč i kvantitativno (dužina staža, broj sati, broj klijenata, sati kontinuiranog usavršavanja), i kvalitativno (raznovrsnost tema i okruženja na kojima radi, delikatnost slučajeva, raznovrsnost pristupa, ’dubina’ rada…) – na višem nivou
 • Pored razlike u nivou na kome je akreditovan, nivoi se razlikuje i po instituciji gde je kouč akreditovan                  (npr. Evropski savet za koučing i mentorstvo EMCC, čiji je član i Srbija, ima najstrože kriterijume za akreditaciju, pa je u nekim slučajevima niži nivo akreditacije kod EMCC-ja – analogan višem nivou u nekoj drugoj instituciji)
 • Ako je kouč akreditovan, znači da je upoznat i da se pridržava etičkih principa i pravila profesije. Etika u koučingu je jedan važan stub prakse, ali na žalost, mnogo je pojedinaca koji sebe nazivaju koučevima, a koji se ne pridržavaju etičkih standarda
 • Ako posedujete akreditaciju, znači da ste ovladali odgovarajučim kompetencama i da posedujete kapacitete neophodne za rad sa klijentima. Što je nivo akreditacije viši – to je i više kompetenci kojima kouč vlada

Ovo je najkraći i najgeneralniji vodič za izbor kouča. Ukoliko tražite kouča za rad, ne ustežite se da pitate sve što vam nije jasno.

Ako vam je ovaj kratki vodič od pomoći, zajedno sa redovima koji slede, drago mi je! To znači da ste napravili prvi važan korak za svoj koučing proces – ustanovili šta vam treba i koga da potražite! 😊

Koučing je dugo vremena bio kontroverzna tema na našim prostorima.
Iako je koučing posebna profesija i predmet proučavanja na mnogim univerzitetima u svetu,
kod nas je povezivan sa „prodavanjem magle“, sa preporukama tipa
„misli pozitivno i sve će ti se ispuniti“, sa osobama sumnjivih profesionalnih
i ličnih vrednosti koji zamajavaju ljude govoreći im kako je sve moguće,
kako mogu da zarade basnoslovne sume novca, da postanu slavni, budu u najlepšem društvu,
uspešni u svemu…

Ovakav stav o koučingu nije sasvim bez osnova, rekla bih.
Ova disciplina kod nas, kao u velikoj meri i sama psihoterapija i slične pomažuće profesije,
jeste zakonski neuređena oblast u kojoj pojedinci pronalaze prostor za ličnu afirmaciju
i zaradu a bez adekvatne edukacije, veština i sa sumnjivim moralnim principima.
S druge strane, neinformisanost i nesnalažljivost ljudi koji imaju određene probleme,
čini ih lakim metama za svaku vrstu manipulacije.
Podložni su manipulaciji i lako pristaju na čudotvorna obećanja bez provere
kvalifikacija, licenci, diploma…

Volela bih da vam ovim tekstom pomognem da stvorite pravu sliku o koučingu i njegovim benefitima, ali i o beskrajnim mogućnostima za zloupotrebu i manipulaciju.

Važna napomena:

Naglašavam da ovde govorim o integrativnom psihodinamskom koučingu
(tipu koučinga kojim se ja bavim) i o mogućnostima koje on pruža.
Postoje različite edukacije iz koučinga.
Poželjno je, pre početka rada, da se raspitate kakvu je edukaciju
vaš izabrani kouč završio i koje su mu kvalifikacije,
kao i da li se bavi pitanjima koja su vama od interesa.
Moja preporuka je da za lični rad odaberete onog ko je
na spisku licenciranih koučeva, jer to znači da je završio
akreditovanu edukaciju i ispunio propisane uslove.
 
life coach

Koučing je disciplina
koja
se nalazi između
konsaltinga,
mentorstva, supervizije,
savetovanja, podučavanja,
terapije i treninga.

Od svega ovoga
po nešto,
ali ništa od toga
u potpunosti.
Iz ovoga već možete naslutiti
kolike su potencijalne mogućnosti koučinga,
u smislu upotrebe
ali i zloupotrebe.

Koučing je interaktivni proces koji se odvija u individualnom ili grupnom radu.
Kroz koučing proces, upotrebom adekvatnih tehnika, radi se na poboljšanju performansi,
ostvarivanju i proširivanju prirodno datih kapaciteta i potencijala koji su iz nekog razloga “zakočeni” i nerazvijeni.

Takođe, koučing omogućuje usvajanje novih veština, psiholoških i praktičnih,
koje su neophodne za ispunjen život i osećanje sreće i zadovoljstva.
Koučing pomaže u definisanju i ostvarenju ciljeva, u unapređenju ličnog i profesionalnog života,
i to u svim njegovim aspektima.
Sve ovo zvuči odlično, ali ima i ograničenja.
Koučing nije čarobni štapić da čini čuda,
kao što to nisu ni psihoterapija, ni medicina!
Uz kouča koji poseduje adekvatna znanja i veštine,
sa većinom klijenata, mogu se postići zapanjujući rezultati i poboljšanje,
ali to podrazumeva rad sa obe strane: i kouča i klijenta!
Obećavati svima uspeh po svaku cenu i postizanje svih ciljeva,
pogrešno je i nije u skladu sa realnošću.

Ako ste imali prilike da čujete od nekoga kako je za vas sve moguće i da će učiniti da ostvarite sve što poželite - nemojte verovati!
Ne posedujemo svi super-moći koje samo čekaju da neko pritisne dugme
i učini da snovi postanu stvarnost.

U čemu je specifičnost koučinga u odnosu na ostale vidove pomažućeg rada sa klijentima?

Akcenat u koučing procesu je u njegovom usmerenju na postignuća i ciljeve. Primenljiv je u svim oblastima života i rada. Sam koučing proces, po načinu rada, ne razlikuje se bitno od psihoterapije i savetovanja, ali je vremenski ograničen, traje kraće i fokusiran je na određena pitanja.
Klijenti koji se javljaju kouču, uglavnom su psihološki zdrave osobe bez dubljih mentalnih i emocionalnih problema ali imaju zastoj u ostvarivanju punog potencijala u životu.Kroz koučing proces, ne dajući gotova rešenja i savete, već kroz zajednički rad, kouč svog klijetna vodi do stanja gde će sopstvenim zalaganjem i naporima moći da ostvari zadovoljstvo u onom aspektu života na kome zajednički rade ili u kome postoji zastoj.


Prema mom iskustvu, psihoterapijski rad se prepliće sa koučingom i zajedno daju najbolje rezultate.
Za one koji rade sa klijentima, u tom slučaju, neophodno je da poseduju odgovarajuća znanja i veštine stečene kroz edukaciju i praksu, kako bi svojim klijentima omogućili kompletnije razumevanje i pomoć.


Redovno se dešava da psihoterapijski rad koji sam počela sa klijentom,
u pojedinim segmentima počne da se bavi temama i pitanjima koja su pre svega rezervisana za koučing.


Ali se dešava i suprotno: klijent misli da je dovoljno da bude upotrebom koučing tehnika
„lagano poguran napred“, međutim, ponekad se radi o dubljim problemima koji se rešavaju kroz psihoterapiju. Psihoterapija je sveobuhvatnija i čini koučing efektivnijim.
Možda je dobro reći da jedno bez drugog mogu, ali kombinacija psihoterapijskih i koučing „alata“ daleko je korisnija. Zato je opcija „dva u jedan“ u radu, sigurno bolja, kad god je to izvodljivo.

Kada vam je potreban koučing?

Ako se nalazite na tački preokreta
Kouč vam može pomoći da lakše prođete kroz proces promene,
kreirate efikasnu životnu strategiju, savladate prepreke koje vas vode do cilja koji ste postavili…
Ako primećujete da imate problem u komunikaciji
Dobre komunikacijske veštine vam otvaraju mnoga vrata.
U radnom i privatnom okruženju dolazite u kontakt sa različitim ljudima a komunikacija sa njima generiše brojne probleme i stres.
Kakvo god da je vaše okruženje, možete naučiti kako da na adekvatan način komunicirate.
Ako imate problem u međuljudskim odnosima
Socijalne veštine i emotivne kompetencije su osnova našeg uspeha u poslu, u porodici, krugu prijatelja, kad ste u ulozi roditelja, partnera, šefa, direktora, radnika…
Ako ove svoje veštine niste dovoljno usavršili i primećujete da vam njihov nedostatak onemogućava uspostavljanje zadovoljavajućih odnosa sa drugim ljudima, vreme je da se obratite kouču.
Ako osećate da ste pod stresom
Stres je potrebno svesti na najmanju meru, ali je to najčešće nemoguće. Zato, naučite da upravljate njime.
Kouč vas uči kako da se efikasno nosite sa stresom, postignete optimalni balans između posla i privatnog života, izgradite svoje emotivne i zdravstvene rezerve, postanete psihološki otporniji.
Ako su vam potrebne bolje poslovne i životne strategije
Često se dešava da me za koučing kontaktiraju osobe koje su iz moje branše tj. oni koji su čitajući moj CV prepoznali sličnosti sa svojim poslom i kariijerom. Često su to osobe koje rade za medicinsku industriju, bave se kliničkim istraživanjima, lekari, farmaceuti, psiholozi i drugi koji žele da započnu svoje samostalne privatne karijere.

Činjenica je da sa njima „imam zajednički jezik“ – da se razumemo bez suvišnog objašnjavanja. Međutim, među mojim klijentima ima ljudi koji su iz sasvim drugih profesija, po obrazovanju nemamo nikakve sličnosti.
Bilo da su iz IT sektora, muzičari, glumci i drugi umetnici, novinari, inžinjeri, diplomate, menadžeri, ljudi iz finansijskog sektora, marketinga ili komercijale… nije važno! 

Kouč poznaje procese promena, prepoznaje autentične potrebe pojedinca ili grupe, sposoban je da pomogne u kreiranju adekvatnih životnih i poslovnih strategija, poseduje kreativnost i ideje, ima razumevanje i podršku za svoje klijente, nezavisno od njihovog profesionalnog opredeljenja. 

Mnogo sam naučila od svojih klijenata iz njihovog područja i naš rad je uvek bio plodonosan i odvijao se kroz obostrano učenje. Nemojte oklevati da započnete koučing samo zato što niste pronašli kouča koji je iz iste branše. To nije neophodno ali je neophodno da razume vas i procese razvoja a i rešenost da radi sa vama!   
Ako vam nedostaju „lake“ veštine
Veštine poput upravljanja vremenom, donošenje odluka, postavljanje ciljeva, definisanje plana aktivnosti, realizacije ciljeva… – takozvane soft skills – mogu se u ogromnoj meri unaprediti ili razviti kroz koučing.
Ako imate osećaj da niste gospodar sopstvenog života, karijere, izbora…
Niste sigurni da li su vaš život i izbori rezultat vaše suštinske želje i potrebe, da li živite u skladu sa vašom autentičnom ličnošću – kouč je tu da vam pomogne da uvidite gde vas vaši izbori vode!
Ponekad ni sami nismo svesni da smo izabrali karijeru koju su naši roditelji želeli a ne mi, da je izbor partnera beg od sopstvene porodice i straha od samoće pa nas čini nezadovoljnim, da ne dovršavamo svoje poslovne i privatne obaveze jer nisu povezane sa našim dubokim željama, da odlažemo jer strepimo od toga šta posle, da smo svoj život stavili na čekanje pokušavajući da ostvarimo svoj sledeći korak, da nas neka ponašanja emotivno prazne, da smo sopstveni život opustošili zbog zavisti, straha od izazova, neuspeha…

Najveća je zabluda da sami sebe poznajemo! Zabluda je i da mislimo da je naša aktuelna situacija maksimum koji možemo da postignemo. 

Započnite koučing – otkrijte gde sabotirate sebe, gde ste sami sebi postavili ograničenja i pronađite način da vam život bude ispunjeniji!
Ako ste žrtva iracionalnih uverenja i loše se nosite sa frustracijama
Nije to za mene, nisam ja za to sposoban, ne mogu to da podnesem, ja moram/ne smem
… često stoje iza naših neuspeha i nezadovoljstava.
Naša iracionalna uverenja o sopstvenim ograničenjima, ideje o nepodnošenju, izbegavanje odgovornosti, izbegavanje svakog rizika, nezauzimanje za sebe – mogu se konvertovati u zdrava i podstičuća uverenja i toleranciju na razne frustracije kako bismo bili sposobni da napredujemo, ne odustajemo, istrajavamo u ostvarenju ciljeva.
Ako ste neodlučni i stalno ste na klackalici
Ponekad iza neodlučnosti stoje krupni psihološki problemi, a ponekad je potrebno da malo poradite na svom kolebanju između alternativa učenjem određenih tehnika i vežbi. Da biste bili efikasniji u donošenju odluka, nekad je i kratkotrajan koučing sasvim dovoljan.
Ako mislite da ste skloni manipulaciji ili ste žrtve manipulacije i imate slabu volju
Ljudi koji su skloni manipulaciji ili su žrtve manipulacije, najčešće ne znaju da je u pozadini defekt volje!
Volja je neophodna da na direktan i otvoren način, ne plašeći se neuspeha, krenemo ka ostvarivanju svojih ciljeva. Ako imamo problem volje, nećemo biti u stanju da svoje ciljeve privodimo kraju i istrajavamo, već ćemo koristiti različite tehnike manipulacije ili ćemo stvari ostavljati nedovršenima.

Koučing je prava stvar za ovakve probleme!
Ako ste osoba koja se uprkos kreativnosti i idejama ne usuđuje da pokrene nešto svoje
Inicijativnost je važan sastojak uspeha i zadovoljstva u svakom aspektu života.
Možda ste prečesto čuli da „kolovođa uvek nadrlja“, možda ste naučili da je pametnije da „letite ispod radara i budete neprimetni“, možda ste zbog ljudi iz okoline shvatili da ne treba da tražite nešto za sebe, da ne pitate, ne učestvujete…
Možda su pomenuti saveti ranije imali svoje mesto i opravdanje, ali sada kad ste odrasli, kad su se vremena promenila – nema smisla da ih se držite! Koučing će vam pomoći da razvijete novi sistem uverenja i postanete proaktivna osoba sa inicijativom.
Nabrojani problemi, ali i mnogi drugi, nekad su rešivi kroz koučing.
Iako se čini da sama priroda problema onemogućava ljude da prepoznaju i da se jave kouču ili psihoterapeutu, nezadovoljstvo koje osećaju je snažan pokretač da traže rešenje i da probaju alternative.

Zato, dragi moji, potrebno je da posedujete samo “atom” volje, odlučnosti i energije da se pokrenete!
Taj “atom” poseduje svako od nas.
Iskoristite ga i pokrenite lavinu sopstvenog razvoja!

Da li postoje različite vrste koučinga?

U biznisu, zdravlju, upravljanju, finansijama, karijeri, u braku, u životu uopšte… koučing može biti od velike pomoći. Zato i govorimo o poslovnom koučingu (business coaching), zdravstvenom koučingu (health coaching), koučingu za menadžete i izvršioce (executive coaching), životnom koučingu ili treningu životnih veština (life coaching), finansijskom, bračnom koučingu… Ovo su vrste koučinga prema oblasti u kojoj se primenjuje.

Kako je naš život sastavljen iz različitih oblasti, a većina veština koje (ne)posedujemo je važna za mnoge aspekte našeg života, tako se i oblasti koučinga prepliću. 


Na primer, ako niste dobri u donošenju odluka, to će imati loš uticaj na posao,
na brak, roditeljstvo, finansije, vaše zdravlje… 


Ako vam manjka samopouzdanje, po svaku cenu ćete nastojati da ostanete na poslu,
u braku, u prijateljskom odnosu, često i na sopstvenu štetu, razočarani i pod stresom.


Ako nemate inicijativu, trpeće i vaša veza i posao. Ako ste loši u komunikaciji, to će smetati svuda gde je potrebna dobra komunikacija. 


Postoje različiti tipovi koučinga
u odnosu na teorijski pristup na kome se zasnivaju. Na početku sam napomenula da ja pripadam integrativnoj psihodinamskoj školi koučinga.
Ovaj pristup, kako u psihoterapiji tako i u koučingu, podrazumeva rad na razvoju bazičnih psiholoških sposobnosti koje su neophodne da bi jedna osoba bila zrela.
Ukratko rečeno, ovaj pristup objedinjuje (integriše) tehnike iz više pravaca baveći se dubljim strukturama ličnosti i njihovim interakcijama (psihodinamski orijentisani pravci).

Life Coaching

Svima može biti od koristi. Čak i ako ste zadovoljni svojim životom, kroz coaching možete DA:

Life coaching vas priprema da pomerite granice svojih dostignuća, jer od života dobijete samo ono što tražite, i samo onda kad na tome i radite. Uz dobrog lajf kouča, ovo je uzbudljiv i nagrađujuć proces.

health coaching

Oduvek sam bila radoznala i imala puno interesovanja, sticala sam znanja iz različitih oblasti, bavila se mnogim poslovima. Medicina, psihoterapija, podučavanje, biznis, marketing, prodaja – može se reći da su dominantno bili polja mog delovanja.
Ako pogledam pažljivo, dobar deo mog rada se može odrediti kao

zdravstveni koučing (health coaching).

Ako ste do sada imali zabune oko toga šta je koučing, tek ovde možete ostati zbunjeni tražeći informacije šta je to zdravstveni koučing i ko može biti zdravstveni kouč (health coach). U ponudi su brojni programi brzinske edukacije za health coaching, koji omogućavaju da uprkos neadekvatnom osnovnom obrazovanju – dobijete neki sertifikat na kome piše “health coach”. 

Bilo da je u pitanju edukacija ili sesije individualnog ili grupnog zdravstvenog koučinga, potrebno je da imate u vidu, da ovu vrstu savetovanja mogu da vam pruže samo osobe koje imaju bar srednje obrazovanje iz neke od zdravstvenih nauka plus adekvatnu dodatnu edukaciju! Nije dovoljno da završite kurs iz dijetetike i nutricionizma, iz pozitivne psihologije, joge, fitnesa ili slično.

Zašto je potrebno i prethodno formalno obrazovanje iz neke biomedicinske oblasti da biste bili zdravstveni kouč?

U uslovima savremenog života, sa puno stresa, sa preopterećenjem zdravstvenih ustanova i lekara koji se bave određenim specijalnostima, sa opterećenim lekarima porodične medicine i opšte prakse kojima je nametnuto da se više bave administrativnim poslovima nego samim pacijentima, nije realno očekivati da će svaki lekar imati dovoljno vremena da vam posveti i objasni osnovna pitanja vezana za vaše zdravstveno stanje, terapiju koja vam je propisana, preporuke vezane za odgovarajuću fizičku aktivnost, ishranu, objasni zašto je potrebna određena farmakoterapija, da vam pomogne u razumevanju emocija u vezi sa vašim fizičkim stanjem… Upravo je sve ovo uloga zdravstvenog kouča!


Zdravstveni kouč predstavlja osobu koja će moći da premosti taj zjap između lekara specijaliste i lekara opšte prakse i da vam informacije od neprocenjivog znajača za vaše zdravstveno stanje, bolest, poremećaj, objasni terapiju koja vam je propisana, da adekvatne preporuke u vezi ishrane, preporuči najbolji vid fizičke aktivnosti za vas…

Zdravstveni koučing i koučevi postaju i zvanični deo zdravstvenih sistema u mnogim zemljama u okviru primarne zdravstvene zaštite. Neprocenjiva su pomoć pacijentima a i zdravstvenim radnicima svih nivoa. Uprkos trudu, ljubaznosti i znanju zdravstvenih radnika svih profila u ustanovama, vremenska ograničenja ne dozvoljavaju dovoljnu posvećenost pacijentu. 

Ako bolujete od dijabetesa, astme, multiple skleroze, osteoporoze, ili bilo koje druge hronične bolesti, sigurno će vam značiti da saznate relevantne informacije o svim aspektima svog zdravstvenog stanja. Zdravstveni kouč će moći da vam pojasni osnovne stvari o tome kako nastaje, kakva je prognoza, kako treba da se ponašate, kakve su vam mogućnosti vezane za određenu terapiju u vezi vaše bolesti i slično. Često će moći da vam razjasni određene procedure koje zdravstveni sistem propisuje, da vas uputi u mogućnosti dijagnostike ili terapije.

Neki zdravstveni koučevi se bave užim oblastima. U nekim zemljama su medicinske sestre obučeni zdravstveni koučevi koji pacijentima pomaži npr. da na odgovarajući način sprovode terapiju dijabetesa – uzimaju insulin, koriguju ishranu, bave se određenom fizičkom aktivnošću, ali ono što je jako važno, a što često manjka službama u našim savetovalištima – oni se bave i emotivnim stanjem pacijenata! Nažalost, obrazovanje stručnjaka zdravstvene struke najmanje se bavi psihološkim aspektima bolesti, fokus je na telesnom. Zato često izostaje empatija, adekvatna komunikacija sa pacijentom, toplina i podrška!
Zdravstveni kouč poseduje takva znanja i ima odgovarajući pristup klijentu/pacijentu.

Naravno, uloga zdravstvenog kouča nije da zameni lekara! On ne odlučuje o terapiji, ali je tu da vam pomogne da razumete zašto je potrebno da uzimate određene lekove, da poštujete odgovarajući higijensko – dijetetski režim, da negujete odgovarajuće socijalne odnose, radite na svojom emotivnom stanju…

Sve ovo se možete dobiti samo od osObe koja ima doVOLJNO medicinsko znanje, PA I ako nema odgovore na specifična pitanja – znaće gde da ih potraži.

Zašto je neophodno da se zdravstvenim koučingom bave samo osobe medicinske struke?

Zato što poznaju odgovarajuće aspekte bolesti i zdravlja.    

Ako ste zdravi i želite da čuvate svoje zdravlje, da prevenirate neke bolesti koje imaju naslednu predispoziciju (naslednu sklonost za razvoj određene bolesti), dobar zadravstveni kouč će vam pomoći u tome. Naučiće vas da izgradite zdrave navike ili da korigujete štetne, da svoje mentalno i emotivno stanje optimizujete i omogućite sebi dobrobit.

Mnoga istraživanja su se bavila pitanjem zbog čega određena terapija ne daje odgovarajuće rezultate, zašto se mnogi pacijenti ne pridržavaju preporuka i terapije. Rezultati su pokazali da se veliki broj pacijenata ne pridržava terapije jer ne shvata zašto je podvrgnut određenoj terapiji ili režimu, da je samo dobio “naređenje” koje lekove da uzima.

Ovakva istraživanja su pokazala da je pacijentima stalo da budu uključeni u donošenje odluke o sopstvenom lečenju, da im je potrebno da razumeju i dijagnostičke i terapijske procedure u dovoljnoj meri.
Oni koji su dobili adekvatna objašnjenja, koji su bili deo odlučivanja i razmatranja medicinskih procedura i terapije koja ih se tiče – u mnogo većem procentu su se pridržavali tih mera i imali uspeha u kontroli svog stanja!

Lekar ili nisu dužni ili nemaju vremena da vas upućuju u detalje. Za to bi trebalo da se obratite zdravstvenom kouču i dobijete potrebne informacije. Ovo se posebno odnosi na hronične bolesti i stanja koja zahtevaju korekciju životnog stila i odgovarajući nivo znanja.
Nemojte gubiti vreme jureći okolo po ordinacijama, nemojte se kao laik savetovati sa guglom jer postoji mogućnost da ćete pronaći beskorisne i neadekvatne informacije, već se obratite zdravstvenom kouču sa odgovaraćim znanjem i veštinama!

Moje iskustvo

Retko se dešava da moj klijent na psihoterapiji ili koučingu ne pomene i neka pitanja vezana za telesno zdravlje. Stres je sastavni deo života i uzima danak u našem telesnom i mentalnom zdravlju. Neki klijenti koriste lekove i suplemente ‘na svoju ruku’, bave se fizičkim aktivnostima koje nisu primerene njihovom telesnom stanju, imaju navike koje im štete.

Uz napomenu da izvrše konsultaciju sa svojim ordinirajućim lekarom tokom kontrolnog pregleda, pričamo i o temama vezanim za usvajanje zdravih životnih stilova koji mogu unaprediti njihovo fizičko, emotivno i socijalno blagostanje. Ljudi su radoznali po pitanju svog zdravlja i imaju puno pitanja i nedoumica iz mnogih područja od značaja za svakodnevni život.

Zdravstveni koučing je polje koje sve to objedinjuje i srećna sam što svojim klijentima pružam mogućnost da to nađu na jednom mestu. 

Upravo to je i razlog zbog koga sam osmislila edukaciju iz zdravstvenog koučinga koju mogu pohađati isključivo osobe koje poseduju najmanje diplomu srednje medicinske škole tj. odgovarajuće obrazovanje zdravstvene struke.

Nešto sasvim lično

Nezavisno od toga da li ste iz zdravstvene struke, ili ne znate ništa o medicini, kad se suočite sa sopstvenim zdravstvenim izazovima, niste u stanju da ostanete hladne glave. Razumljivo, bolest nas čini ranjivima, neke preokupira, neki ignorišu i imaju iracionalno osećanje svemoći ili misle “neće to mene”. Teško je prihvatiti dijagnozu, trezveno razmišljati i naći najbolju opciju za sebe. Iako sam doktor medicine, suočena sa svojim zdravstvenim problemom i dijagnozom multiple skleroze, ponašala sam se kao i svaki drugi pacijent. Ako pogledam godine unazad, sve je moglo da bude drugačije da mi je u tim godinama bila ova pamet 🙂 . A sa ovom pameću, rekla bih da je najvažnije prihvatanje! Ne samo da nešto primite k znanju, već ono potpuno svesno prihvatanje bez foliranja sebe i drugih. Paradoksalno je da stvari možemo da menjamo i utičemo na njih tek kad ih prihvatimo. Bolest je dobar izgovor za prepuštanje i bespomoćnost, ali i za življenje suludom brzinom i okretanje poslu, ko već šta odabere… Meni je ovo drugo pružalo osećaj moći i kontrole, ali me je i odvlačilo sa glavne teme: sopstvenog zdravlja!

Iz svog iskustva i ličnih zabluda, sada shvatam koliko je neki zdravstveni kouč (da sam ga tada imala) mogao da bude od koristi! Danas u radu sa klijentima, uz poštovanje i u skladu sa profesionalnim pravilima, klijentima pomažem da ne dovedu sebe u sličan položaj.  

Nešto sasvim lično

Nezavisno od toga da li ste iz zdravstvene struke, ili ne znate ništa o medicini, kad se suočite sa sopstvenim zdravstvenim izazovima, niste u stanju da ostanete hladne glave. Razumljivo, bolest nas čini ranjivima, neke preokupira, neki ignorišu i imaju iracionalno osećanje svemoći ili misle “neće to mene”. Teško je prihvatiti dijagnozu, trezveno razmišljati i naći najbolju opciju za sebe. Iako sam doktor medicine, suočena sa svojim zdravstvenim problemom i dijagnozom multiple skleroze, ponašala sam se kao i svaki drugi pacijent. Ako pogledam godine unazad, sve je moglo da bude drugačije da mi je u tim godinama bila ova pamet 🙂 . A sa ovom pameću, rekla bih da je najvažnije prihvatanje! Ne samo da nešto primite k znanju, već ono potpuno svesno prihvatanje bez foliranja sebe i drugih. Paradoksalno je da stvari možemo da menjamo i utičemo na njih tek kad ih prihvatimo. Bolest je dobar izgovor za prepuštanje i bespomoćnost, ali i za življenje suludom brzinom i okretanje poslu, ko već šta odabere… Meni je ovo drugo pružalo osećaj moći i kontrole, ali me je i odvlačilo sa glavne teme: sopstvenog zdravlja!

Iz svog iskustva i ličnih zabluda, sada shvatam koliko je neki zdravstveni kouč (da sam ga tada imala) mogao da bude od koristi! Danas u radu sa klijentima, uz poštovanje i u skladu sa profesionalnim pravilima, klijentima pomažem da ne dovedu sebe u sličan položaj.  

Business i executive coaching

(poslovni koučing i koučing za menadžere i izvršioce)

Teško je naći adekvatan a kratak prevod za business i executive coaching.
Poslovni koučing i koučing za izvršioce su najčešće upotrebljavani termini.
7
8

Ovo su rečenice koje sam čula od nekih svojih klijenata. U njima je suština psihodinamskog koučinga: rad na emocionalnim kompetencama koje sve naše druge sposobnosti (i one vezane usko za profesiju) čine upotrebljivim.

Da biste bili uspešni u poslu, nije dovoljno da imate stručno znanje, makar bili i najveći stručnjak! Bez posedovanja emocionalnih kompetenci, vaše profesionalno znanje će biti neupotrebljivo.

Kao što reče klijent:”Džaba mi svo znanje i diplome, kad me članovi tima sabotiraju i izbegavaju jer kažu da nemam empatije, da postavljam prevelike zahteve i da planem za svaku sitnicu. sa svima SAM posvađan i niko me ne želi u timu, a šef govori da nisam timski igrač i da unesem razdor u svaki tim!”

Roditeljima je često stalo više do uspeha u školi i do ocena na fakultetu nego do toga kako se osećamo. Više se bave našim ocenama nego našim osećanjima i osnovnim psihološkim potrebama. Mnogima je važniji status i prestiž, nego osećanje ispunjenosti i ljubav prema onome što radimo. Zato se često na koučing javljaju i super uspešni ljudi koji su daleko dospeli u svom poslu, ali osećaju nezadovoljstvo za koje ne znaju odakle dolazi.   

Poslovni koučing je od jednostavne primene u industriji tokom prethodna dva veka, gde je pre svega, njegova uloga bila u povećanju produktivnosti radnika i profita, postao disciplina sa širokim poljem delovanja.
Prvobitno je bio usmeren na veštine (skills oriented coaching), ali su nastale i brojne sofisticiranije forme koučinga.

One se odnose na:

 • procese motivacije i inspiracije zaposlenih
 • boljeg razumevanja i povećanje svesnosti zaposlenih
 • na poboljšanje emotivnih kompetencija zaposlenih…

U radu sa zaposlenima uloga kouča je da:

 • maksimizira učinak zaposlenih
 • kroz lični rad i razvoj zaposleni nauče kako da se nose sa stresom, pritiskom i većom emotivnom tenzijom
 • ispolje i poboljšaju svoje potencijale
 • razviju određene veštine – komunikacijske, pregovaračke, socijalne,
  dostignu svoje i ciljeve organizacije
 • adekvatno reaguju u konfliktnim situacijama
 • prilagode se novonastalim trendovima i sl.

Za unapređenje ovih veština, organizuju se različiti treninzi za grupe polaznika sličnih interesovanja ili se radi individualno.

Govori se kako zaposleni sve češće napuštaju posao ne zbog samog posla, već zbog loših šefova i direktora. Odlazak dobrog radnika je gubitak za firmu. Uprkos svom ekspertskom znanju, mnogi menadžeri ne poseduju znanje i veštine za rad sa ljudima, ne razumeju ni svoja emotivna stanja i postupke, podbacuju u svojim rezultatima uprkos efektivnim metodama koje koriste.

Svoje zaposlene ne umeju da motivišu, ne umeju da budu dobri lideri kada je to potrebno, izostaje podrška kada je neophodna, nerazumevanje zaposlenih je čest izvor stresa, kreiraju nezdravu atmosferu u kolektivu i podržavaju manipulativno ponašanje koje je opet sa svoje strane izvor stresa za zaposlene, a sledstveno i loših poslovnih rezultata… 

Neki od menadžera imaju problem u delegiranju, drugi ne umeju da pohvale članove tima, treći se okružuju neiskrenim saradnicima.

Da bi neko bio uspešan, nije dovoljno da poseduje samo profesionalne kompetence u svojoj oblasti. Neophodno je da poseduje i odgovarajuće emotivne sposobnosti koje bi mu omogućile da bude i psihološki kompetentan. Ovde nije dovoljno raditi na njegovim poslovnim veštinama – jer ih sve verovatno već poseduje.

Zahteva se dubinski, psihodinamski rad. Sile koje unutar osobe proizvode razne konflikte, proizvode i određene misli, emocije i ponašanja. Te sukobljene sile postoje na različitim nivoima svesti a neke su potpuno nesvesne. Razumevanje nesvesnih otpora moguće je kroz psihodinamski (dubinski) rad koji se zatim reflektuje u poboljšanju performansi.

Executive coaching je namenjen visokom rangu managera koji su motivisani da sebe učine boljim i uspešnijim. Radi se uglavnom individualno i zahteva strpljenje i upornost obe strane.

Ako ste čitajući ove redove prepoznali i sebe - započnite svoj rad sa koučem!

Scroll to Top